• Hydraulic press

    เครื่องอัดไฮดรอลิก

    เครื่องอัดไฮดรอลิกเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำหรับทดสอบแรงระเบิดของท่อ ใช้วิธีการปิดผนึกหน้าและซีลรัศมีปรับให้เข้ากับท่อเหล็กคาร์บอนที่ไม่ปิดผนึกทั่วโลกท่อสแตนเลสท่อโลหะผสมไททาเนียมขดลวดรูปทรงพิเศษและการทดสอบแรงระเบิดของท่ออื่น ๆ ! มีหน้าที่ในการล้างก่อนทดสอบการตรวจสอบความดันการระบายน้ำ ฯลฯ การควบคุม PLC โครงสร้างขั้นสูงการทำงานที่มั่นคง